Ensiapuohjeita

Jos kuitenkin sattuu ...
... ensiapuohjeita tapaturman varalle

  • Varmista, että ohjatuissa harjoitus- ja kilpailutilanteissa on paikalla ensiaputaitoisia henkilöitä

  • Suhtaudu vakavasti lievältäkin vaikuttavaan haveriin

  • Ohjaa urheilija sivuun ja aseta vammautunut paikka välittömästi lepoon.

  • Välitön ensiapu on 3K:ta - kylmä, kompressisidos ja kohoasento. Kylmähoitoa annetaan kerrallaan vain 20 minuuttia, mutta tarvittaessa hoito voidaan toistaa.

  • Huolehdi urheilijan ohjaamisesta jatkohoitoon seuran tai pelipaikkakunnan lääkäriasemalle. (> Pohjolan sopimushoitolaitokset)

  • Valmentaja: keskustele sekä hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin että nuoren urheilijan huoltajan kanssa hoito- ja kuntoutusohjeista sekä harjoituksiin paluusta.

Lisää ensiapuohjeita