Potkunyrkkeilyliitto hakee kahta vastuuvalmentajaa

Yläpotku- ja alapotkuottelumuodoille valitaan omat vastuuvalmentajansa.

Suomen Potkunyrkkeilyliitto hakee kahta oto-vastuuvalmentajaa:
1) yläpotkuottelumuotojen valmennusryhmä (full contact sekä tatamilajit)
2) alapotkuottelumuotojen valmennusryhmä (K1, low-kick)

Vastuuvalmentajat tekevät valmennusryhmäänsä valittavaista urheilijoista ehdotuksen valmennusvaliokunnalle. Vastuuvalmentajat toimivat myös valmennusvaliokunnan jäseninä. Vastuuvalmentajien tehtävänä on esittää valmennusvaliokunnalle valinnat nuorten ja aikuisten EM- ja MM-kilpailuihin.

Liitto kustantaa vastuuvalmentajat omien ottelumuotojensa EM- ja MM-kilpailuihin sekä 1 – 3 world cupiin vuodessa. Tällöin vastuuvalmentajan tehtävänä on avustaa kaikkia valmennusryhmänsä urheilijoita tasapuolisesti. Vastuuvalmentajat raportoivat valmennusvaliokunnalle sekä urheilijoiden valmentajille kilpailuista, joihin osallistuvat liiton kustantamina.

Vastuuvalmentajien tulee laatia kilpailu- ja leirityssuunnitelma valmennusryhmälleen sekä avustaa urheilijoita ja näiden valmentajia harjoittelun suunnittelussa. Vastuuvalmentajan tulee järjestää valmennusryhmään valituille urheilijoille 2 – 4 viikonloppuleiriä vuodessa.

Vastuuvalmentajalta edellytetään sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävään liittyy oleellisena osana verkostoituminen huippuja tuottavien maiden kanssa. Vastuuvalmentajan tulee myös osallistua aktiivisesti ja viivästyksettä liiton mediaviestintään kilpailuissa, joihin osallistuvat liiton kustantamina.

Vastuuvalmentajan tulee ymmärtää mitä vaaditaan kansainväliseen huippusuoritukseen oman valmennusryhmänsä ottelumuotojen osalta.

Vastuuvalmentajien toimikausi on määräaikainen vuoden 2020 arvokisoihin saakka.

Tehtävästä ei makseta palkkaa. Liitto maksaa matkakulut, majoitukset ja päivärahat.

Vastuuvalmentajien tehtäviä tulee hakea 13.5.2019 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla osoitteella petteri.maunu@kickboxing.fi. Hakemuksessa tulee mainita kumman valmennusryhmän vastuuvalmentajaksi hakee, omat valmennusmeriitit, perustelut omalle valinnalleen sekä oma näkemys tehtävän hoitamisesta mahdollisine reunaehtoineen. Lisätietoja antaa liiton puheenjohtaja Petteri Maunu, puh 040 757 1191.