Ympäristövastuusuunnitelma

Suomen Potkunyrkkeilyliiton ympäristövastuusuunnitelma.

Suunnitelman päätavoitteena on Suomen Potkunyrkkeilyliiton ja sen jäsenseurojen toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen ympäristövastuullisemmaksi.

Vuosien 2022 – 2023 tavoitteet

Vuosien 2022 – 2023 tavoitteet ovat:

 1. Tapahtumien ympäristökuormituksen vähentäminen
 2. Matkustamiseen liittyvien päästöjen vähentäminen
 3. Koulutus ja opastus

1. Tapahtumien ympäristökuormituksen vähentäminen

Suomen Potkunyrkkeilyliiton ja sen jäsenseurojen järjestämiä tapahtumia ovat:

 • harjoitusleirit
 • koulutukset ja seminaarit
 • kilpailut
 • kokoukset

Harjoitusleirien ja kilpailuiden ympäristökuormitus syntyy pääosin tapahtuman ja sen osallistujien tuottaman roskien ja jätteiden muodossa.

Koulutuksissa, seminaareissa ja kokouksissa ympäristökuormitus syntyy pääosin osallistujille jaettavan materiaalin (pöytäkirjat, oppaat, esitteet jne.) muodossa.

Toimenpiteet

 • Harjoitusleirien ja kilpailuiden tuottamien roskien ja jätteiden oikeaoppinen lajittelu opastein ja osoittamalla riittävä määrä jäteastioita
 • Pantillisten elintarvikepakkauksien erilliskeräys
 • Koulutuksien, seminaarien ja kokouksien materiaalin jakelu digitaalisena, sekä materiaalin suunnittelu siten että sen käyttö ei edellytä tulostamista

2. Matkustamiseen liittyvien päästöjen vähentäminen

Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallituksen kokoukset on järjestetty jo pidemmän aikaa etäyhteyksin, jolloin matkustamiseen liittyvät päästöt ja ympäristökuormitus on saatu minimoitua.

Fyysistä läsnäoloa edellyttävien tapahtumien, kuten harjoitusleirien ja kilpailuiden, matkustamisessa on pyritty ohjeistuksin ja matkakorvausten avulla suosimaan yhteiskuljetuksia ja julkisia kulkuneuvoja.

Toimenpiteet

 • Suomen Potkunyrkkeilyliiton sääntöjen muuttaminen siten että etäosallistuminen liiton varsinaisiin kokouksiin (esim. syys- ja kevätkokouksiin) on mahdollista myös poikkeuslain päättymisen jälkeen
 • Suomen Potkunyrkkeilyliitto toteuttaa vuosittain jäsenseuroilleen jäsenkyselyn. Jäsenkyselyssä selvitetään jäsenseurojen toiminnan laajuutta, koulutustarpeita ja osallistumista eri koulutuksiin ja seminaareihin. Tapahtumien sijainnit pyritään suunnittelemaan siten, että matkustamisten tarve olisi kokonaisuudessaan mahdollisimman pieni.
 • Tapahtumien sijainnin ja aikataulun suunnittelu siten että fyysistä läsnäoloa edellyttäviin tapahtumiin kulkeminen on mahdollista julkisilla kulkuvälineillä

3. Koulutus ja opastus

Vuoden 2022 tavoitteena on järjestää Suomen Potkunyrkkeilyliiton jäsenseuroille koulutuksia, joiden avulla Suomen Potkunyrkkeilyliiton jäsenseurat pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaansa siten että niiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni.

Vuoden 2022 tavoitteena on päivittää ja täydentää nykyisiä Suomen Potkunyrkkeilyliiton kilpailuiden ja tapahtumien järjestämisoppaita siten että niiden avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa kilpailuita joissa ympäristötekijät on huomioitu.

Toimenpiteet

 • Koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen
 • Oppaiden täydentäminen ja päivittäminen

Suunnitelman seuranta ja arviointi

Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallitus arvioi vuosittain touko – elokuussa ympäristösuunnitelman toteutumista. Liiton hallitus vastaa ympäristösuunnitelman päivittämisestä sekä seurannasta.