Infoa seuratoimijoille: seurojen toimintamaksut ja sääntömääräiset kokoukset

Suomen Olympiakomitea on koonnut lyhyen infopaketin seura-aktiiveille ja seurojen hallituksille liittyen seurojen toimintamaksuihin ja sääntömääräysten kokousten järjestämiseen.

Alle on koottu tiivistelmä ohjeista. Tarkemmin aiheeseen voi tutustua Olympiakomitean sivuilla >>>

Koronaviruksen vaikutus seurojen toimintamaksuihin

Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa. Olympiakomitea esittää seuraavia vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti:

Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa.
Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksi. Harjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny.
Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu.

Koronaviruksen vaikutus lajiliittojen ja seurojen sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa.
Mikäli kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa.
Etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen eli jos sitä ei ole kokousta ei voi järjestää etäyhteyksillä.

Olympiakomitean seurasivuja päivitetään säännöllisesti ajankohtaisilla tiedotteilla, joten seuratoimijoiden kannattaa ottaa ne seurantaan.