Vastaa kyselyyn seuranne lasten ja nuorten taloudellisesta tukemisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitetään urheiluseurojen taloudellista tukea perheille lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Lasten ja nuorten urheilun harrastuskustannuksista on ollut viime aikoina paljon keskustelua. Jyväskylän yliopisto on yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa käynnistänyt alkuvuonna hankkeen, jossa selvitetään urheiluseurojen taloudellista tukea perheille lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Hankkeessa on haastateltu sekä järjestöjä että urheiluseuroja. Nyt keräämme lisätietoa seurojen taloudellisen tuen käytännöistä lyhyellä kyselyllä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kyselyyn voivat vastata kaikki seurat, jotka haluavat kertoa omista tukikäytännöistään. Taloudelliseen tukeen luetaan mm. maksujärjestelyt, varustelainat ja maksuhuojennukset. Lukumäärätietoja kysytään seuran perustietojen kohdalla ja sen lisäksi vain viime vuonna tuettujen harrastajien määrän ja tuen kokonaissumman osalta. Muutoin kysymykset koskevat tukikäytäntöjä ja tuen rahoituslähteitä, ja lopuksi kysytään myös vastaajan näkemyksiä teemasta. Pakollisena tietona kysytään seuran y-tunnusta, jotta vastaukset pystytään tarvittaessa varmentamaan. Vastaukset käsitellään tutkimusryhmässä luottamuksellisesti, eikä seuran nimi tule raportoinnissa esiin.

Vastaamaan pääset täältä: https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/urheiluseurojen-tuki/kysely-seurojen-taloudellinen-tuki-harrastajille

Kiitos osallistumisestanne! Vastata voi 31.5.2023 saakka.

Ystävällisesti,

Outi Aarresola

Yliopistonlehtori (LitT)  | University Lecturer (PhD), social sciences of sport
Liikuntatieteellinen tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto | PO Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä

+358 504089214
outi.m.aarresola@jyu.fi
jyu.fi

Twitter: @OutiAarresola