Seurojen vuositilastokysely 2005

10.3.2006

Seurat voivat täyttää vuositilastolomakkeen 'Seurat'-sivulla tai tulostaa kyselyn materiaalisalkusta.Lisätietoja: /seurat/seurakysely_2005/