Syyskokouksessa ennätysosanotto

25.11.2013

Syyskokouksen edustajia.
Syyskokouksen edustajia.

Sunnuntaina 24.11. pidetty Potkunyrkkeilyliiton sääntömääräinen syyskokous keräsi ennätysmäisen runsaan osanoton.

Edustettuina oli peräti 26 eri seuraa ja neljä perustajajäsentä. Osanotto oli niin runsas, että etukäteen varattu kokoushuonekin oli käydä pieneksi. Onkin ilahduttavaa, että seuroja kiinnostaa vaikuttaminen Potkunyrkkeilyliiton korkeimmassa päättävässä kokouksessa.

Asialistalla oli monia tärkeitä asioita. Kokouksen pöytäkirja sekä hyväksytyt säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio julkaistaan heti kun ne on puhtaaksikirjoitettu, mutta seuraavassa tiivistelmä kokouksen tärkeimmistä päätöksistä:

- Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin puheenjohtajaksi Antti Sariola, varapuheenjohtajaksi Petteri Maunu ja jäseniksi Pasi Rantala sekä Sandra Roos. Muut valittiin kaksivuotiskaudeksi mutta Sandra Roos poikkeuksellisesti yksivuotiskaudeksi, jotta täytetään liiton sääntöpykälä, joka edellyttää että puolet hallituksen jäsenistä tulee olla vuosittain erovuorossa. Lisäksi hallituksessa jatkaa Leif Stenius, joka ei ollut erovuorossa.

- Liiton jäsenmaksu 150€/vuosi säilytettiin ennallaan mutta poistettiin liittymismaksu 50€ jotta uusien seurojen kynnys liittyä liittoon madaltuisi.

- Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma pienin muutoksin hallituksen esitykseen. Erityistä keskustelua aiheuttivat SM-kisojen säännöt. Todettiin lajin kansainvälisen kehityksen vievän kohti Low Kick ja K1-otteluita. Tällä hetkellä Low Kick on suosituin ottelumuoto Suomessa ja kansainvälisesti K1 on erityisesti ammattilaisotteluissa lisännyt suosiotaan. Kehityksen seuraamiseksi päätettiin järjestää vuoden 2014 SM-kisat Low Kick -säännöin ja vuoden 2015 SM-kisat K1-säännöin. Kun ottelumuodot ovat hyvissä ajoin tiedossa, on seuroilla ja ottelijoilla riittävästi aikaa valmistautua kisoihin. Vuosittain järjestetään siis SM-kisat vain yhdessä ottelumuodossa, jotta ottelijat eivät hajaannu liian moniin sarjoihin. Tulevaisuudessa järjestetään myös kokeneemmille kilpailijoille suunnattuja leirejä.

- Talousarvio vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

- Vahvistettiin sääntömuutos, jossa edellytetään liiton jäsenten noudattavan WAKO:n säädöksiä sekä kurinpitomääräykset. Urheilijoiden oikeusturvan takaamiseksi perustetaan erillinen kurinpitovaliokunta, joka käsittelee kurinpitoasiat.