Tuplaturva - vakuutusturvaa liitolle ja seuroille

26.4.2018 klo 14:00

Olympiakomitean tuplaturvavakuutuksen piirissä ovat kaikki sen jäsenliittojen seurat.
Olympiakomitean tuplaturvavakuutuksen piirissä ovat kaikki sen jäsenliittojen seurat.

Suomen Potkunyrkkeilyliitto tarjoaa jäsenetuna seuroilleen tuplaturvavakuutukseen. Vakuutus on toistaiseksi voimassa ainakin vuoden 2018 ajan.

Tuplaturva sisältää vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen sekä

toiminnanvastuuvakuutuksen:

 

  • Tapaturmavakuutus korvaa liiton ja jäsenseurojen toimeksiannosta

vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Omavastuu on 50 euroa.

  • Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle

aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa.

Huom. Toiminnanvastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja kuin

vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus. Tutustu vakuutusehtoihin.

Omavastuu tässä vakuutuksessa on 600 euroa.

 

Vastuuvahingon sattuessa vakuutuksenottaja täyttää vahinkoilmoituksen

(vakuutuksenottajalla tässä tarkoitetaan seuran tai liiton työntekijää). Jos

olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingonkärsinyt voi

täyttää vastuuvakuutuksen korvausvaatimuksen.

 

Lisätietoja tuplaturvasta:

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-

liitoille-seuroille/tuplaturva/