Kansalliset kilpailut - anottavissa

Aika: 3.10.2020
Paikka: paikka avoin

Anomukset tulee lähettää sähköpostilla liiton toimistoon: toimisto@kickboxing.fi