Lasten ja nuorten harrastustoimintaa päästään jatkamaan

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeytyminen ja sen kauaskantoiset negatiiviset vaikutukset niin nuorten hyvinvointiin kuin seurojen toimintaan on nostettu näkyvästi esiin mediassa tammikuun aikana. Julkisissa tiloissa tapahtuva harrastustoiminta on ollut katkolla isossa osassa maata jo marraskuulta lähtien. 27.1. tehdyn päätöksen mukaan alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voidaan käynnistää jälleen myös kuntien tiloissa 1. helmikuuta alkaen. Aikuisten eli yli 20-vuotiaiden osalta rajoituksiin ja suosituksiin ei tullut muutoksia.

Alle 20-vuotiaat pääsevät jälleen ensi maanantaista 1.2.2021 lähtien harjoittelemaan seuraavin ohjeistuksin myös pääkaupunkiseudulla.

Lasten ja nuorten toiminta leviämisvaiheen alueilla:

  • Lasten ja nuorten toiminnalla tarkoitetaan alle 20-vuotiaiden toimintaa.
  • Toiminta tapahtuu vakiintuneessa ryhmässä ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
  • Toiminnassa kiinnitetään huomiota lähikontaktien vähentämiseen.
  • Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Ohjaajat ja yli 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilölle ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
  • Harrastukseen saattaja, kuten vanhempi, ei tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
  • Lasten ja nuorten kilpailuja ja otteluita ei järjestetä eikä lasten ja nuorten toiminnassa matkusteta tapahtumiin, otteluihin ja kilpailuihin oman alueen (sairaanhoitopiiri) ulkopuolelle.

Aikuisten harraste- ja kilpaurheilutoiminnan suositukset ovat pysyneet samana kaikilla alueilla.

Ajankohtaiset sekä harraste- että kilpaurheilutoimintaan liittyvät suositukset/rajoitukset kokonaisuudessaan löytyvät Olympiakomitean sivuilta >>