Helsinki Open 25, 6.11.2021, Kurinpitopäätös

Suomen potkunyrkkeilyliiton kurinpitovaliokunta sai 12.11.2021 toimenpidepyynnön Suomen potkunyrkkeilyliiton tuomarivaliokunnalta, koskien Helsinki Open 25 kilpailuiden aikana käydyssä ottelussa kulma-avustajana toimineen valmentajan käytöksestä.

Kurinpitovaliokunta on pyytänyt ja saanut vastineen valmentajalta.

Päätös

Suomen potkunyrkkeilyliiton kurinpitovaliokunta määrää valmentajan 4kk toimintakieltoon. Toimintakielto alkaa 19.11.2021 ja päättyy 19.3.2022.

Kurinpitomääräykset vuodelle 2021

III Rangaistukset
Toimintakiellossa oleva henkilö ei saa osallistua lainkaan liiton, tai jäsenyhdistyksen urheilu- ja kilpailutoimintaan. Toimintakielto sisältää aina myös kilpailukiellon.

IX Rangaistuksen toimeenpano
Päätöstä, josta on valitettu urheilun oikeusturvalautakunnalle, ei panna täytäntöön ennen asian lopullista ratkeamista, ellei kurinpitovaliokunta toisin päätä.

Perustelut

Kurinpitovaliokunta katsoo saatujen selvitysten perusteella valmentajan menetelleen kansainvälisen potkunyrkkeilyliiton (World Association of Kickboxing Organizations, WAKO) sekä Suomen potkunyrkkeilyliiton (SPNL) sääntöjen vastaisesti arvostellessaan tuomaritoimintaa sääntöjen vastaisesti sekä käyttäytymällä epäasiallisesti ottelun tuomion julistamisen jälkeen.

Säännöt kieltävät yksiselitteisesti tuomareihin kohdistuvan arvostelun eikä asiaan vaikuta se, voidaanko kehätuomarin tai arvostelutuomareiden ratkaisua pitää tosiasiallisesti vääränä vai ei.

Sovelletut säädökset

  • WAKO General Rules 2021
    article 5.1.
  • K1-säännöt-2.0
    artikla 2.1 Kielletyt tekniikat ja käyttäytyminen Valmentajat / huoltajat. Kielletty käytös.
  • Kilpailujen-jarjestamisopas- 2021-01-24
    19. Hyvä käytös ja reilu peli
  • Kurinpitomääräykset vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Kurinpitovaliokunnan antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sitä koskevien säännösten mukaisesti.