Nuori mieli urheilussa

Mielen hyvinvointia tukeva valmennus luo nuorelle vahvan pohjan sekä urheiluun, liikuntaan että elämään. Turvallisessa toimintaympäristössä nuori urheilija tulee hyväksytyksi omana itsenään, voi näyttää tunteitaan, ilmaisee ajatuksiaan sekä saa epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen.

Nuori mieli urheilussa -verkkokursseilta valmentaja saa konkreettisia työkaluja valmennukseen. Kokonaisuuden muut sisällöt (blogit, valmentajahaastattelut jne.) täydentävät sisältöjä ja kertovat käytännön valmennustilanteista sekä valmentajien ajatuksista.

Valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia pienilläkin teoilla. Sisällöt on suunnattu ensisijaisesti 10–15-vuotiaiden toimintaan. Niitä voi soveltaa eri ikäryhmille.

Verkkokurssit

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille

Ylläolevasta linkistä pääset noin 30 minuutin mittaiselle Nuori mieli urheilussa -verkkokurssille, joka   on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Kurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia.

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi, n. 3  tuntia

Syventävä verkkokurssi on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajeissa.

Mielen hyvinvoinnin huomioiminen ja edistäminen on oleellinen osa kokonaisvaltaista valmentamista. Mielen hyvinvointia edistävät toimintatavat vaikuttavat positiivisesti myös harrastuksen ilmapiiriin. Hyvän ilmapiirin harrastus luo oivat puitteet nuoren urheilijan kasvulle ja kehittymiselle.

Voit ottaa verkkokurssin opit käyttöön:

  • valmennussuunnitelman luomisessa
  • harjoitusarjen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • oman valmennustoiminnan itsearvioinnissa
  • avuksi yhteistyöhön kotien kanssa

Syventävä verkkokurssi opastaa ottamaan mielen hyvinvoinnin edistämisen osaksi kausisuunnitelmaa. Valmentaja voi lähteä liikkeelle yhdestä mielen hyvinvoinnin ulottuvuudesta, jota edistetään esimerkiksi parin kuukauden ajan. Verkkokurssilta voi ladata avuksi materiaalit: Hyvän harjoituksen tunnusmerkitValmentajan tarkistuslistaValmentajan keskustelunavaukset ja Nuorten pohdintatehtävät. Myös vanhemmille on materiaali, joka opastaa miten tukea nuorta harrastuksessaan.

Verkkokahvilat

Verkkokahviloihin ovat kaikki tervetulleita keskustelemaan ja kuulemaan  Nuori mieli urheilussa -toimintatavoista. Verkkokahvilat ovat avoimia keskustelutilaisuuksia Teams-yhteydellä aiheesta kiinnostuneille valmentajille, ohjaajille ja seuratoimijoille.

Kaikki Nuori mieli urheilussa -materiaalit löytyvät >>>täältä 


Artikkelin kuvan on piirtänyt  Heidi Lintula.