Järvenpään Kehäkarhut SinettiSeuraksi

20.1.2010


Järvenpään Kehäkarhut ry auditoitiin Nuori Suomi SinettiSeuraksi 19.1.2010. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten toimintaa.

Sinettiseuroissa pidetään huolta jokaisesta lapsesta ja nuoresta, lahjakkaista ja vähemmän lahjakkaista. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pyritään tarjoamaan heidän omat lähtökohtansa, motivaationsa ja tavoitteensa huomioivaa toimintaa. Sinettiseuroja valittaessa huomioidaan seuran eettiset arvot, toiminta ja koulutukset.

 

Lisätietoja

Juha V. I. Saurama

Järvenpään Kehäkarhut

toiminnanjohtaja / ammattivalmentaja Veat

tel. +358400428018, email. info@kehakarhut.fi

> Nuori Suomi > Sinettiseurat