SUOMEN POTKUNYRKKEILYLIITON LISENSSIT

Suomen Potkunyrkkeilyliiton lisenssikausi on 1.1.2019 – 31.12.2019. - Lisenssi on pakollinen osallistuttaessa liiton järjestämille leireille ja kursseille sekä liiton jäsenseurojen järjestämään potkunyrkkeilytoimintaan. Alkeiskurssille voi kuitenkin osallistua ilman lisenssiä.

Lajilisenssiin kuuluu kaksi osaa:

    
 1) Liiton lisenssiosuus (20 € 2019)
 2) Pohjola Sporttiturva-vakuutus (jos sinulla on jo oma tapaturmavakuutus, niin katso vakuutuksettoman lisenssin ohjeet)

 

 Lisenssin ja vakuutuksen hinnat kaudella 1.1.2019 – 31.12.2019:

      
 * Lisenssi ilman vakuutusta: kaikissa vakuutusluokissa 20 €
 * A-lisenssi (1.1.2019 19 v. täyttäneet) 111 €
 * B-lisenssi (1.1.2019 alle 19 v.) 45 €
 * H-lisenssi harrastajille (1.1.2018 19 - 80 v.) 87 €

 

Lisenssin maksutiedot hankitaan internetistä. (kts ohjeet)

 

Peruskurssien lisenssivakuutus 2019 alkaen

Suomen Potkunyrkkeilyliitto tarjoaa potkunyrkkeilyn peruskurssille osallistuville ilmaisen lisenssivakuutuksen kurssin alusta vyökokeeseen asti, kuitenkin korkeintaan 10 viikon ajalle. Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että vakuutuksenottaja on maksanut peruskurssin liiton jäsenseuralle ja että liiton jäsenseura on hoitanut jäsenmaksuvelvoitteensa liitolle. Vakuutus ei kata eri lajien yhteiskursseja, eikä kilpailuja sekä sparri-ja otteluharjoituksia.

Peruskurssin lisenssivakuutuksen tuoteselosteeseen (1.1.-31.12.2019) >>>

Peruskurssin lisenssivakuutuksen ohjeeseen >>>

Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu!

Kauden 2019 lisenssit ovat ostettavissa 19.12.2018 alkaen, mutta huomioithan, että vakuutus on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Vakuutus tulee voimaan 1.1.2019, kun maksat sen joulukuun 2018 aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00. Säilytä maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.

Jos maksat lisenssin vasta kilpailua edeltävällä viikolla, niin ota kisapaikalle mukaan kuitti maksusta sekä vakuutustodistus mikäli olet hankkinut vakuutuksettoman lisenssin.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu Suomessa Olympiakomiteassa sekä Suomen Potkunyrkkeilyliitossa ja sen jäsenseuroissa niiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Tietoja käytetään liikkujien ja urheilijoiden kilpailuoikeuksien, jäsenyyksien, tapahtumien ja meriittien hallintaan.

 
Tapaturman tai muun äkillisen tapahtuman sattuessa ...
>Jos loukkaannut, katso ohjeet Vahinkoavusta

> Ensiapuohjeita

 


 

PDF-tiedostoRekisteriseloste2017.pdf (79 kB)
Rekisteriseloste