Työehtosopimuskoulutusta seuroille

Työehtosopimuskoulutus on tarkoitettu kaikille seuroille, joilla työnantajan rooli on ajankohtainen. Seuralla voi olla käytössään jo valmiiksi urheilun työehtosopimus tai asia voi olla vasta harkinnan asteella.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja koskevasta liityntäpöytäkirjasta Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen siihen liittymällä alkaa noudattamaan ko. liityntäpöytäkirjaa.

Olympiakomitea järjestää yhdessä Paltan kanssa kaksi työehtosopimuskoulutusta urheiluseuroille 31.3 ja 8.4.2021. Kouluttajana toimii Paltan Terhi Salonpää. Molemmat koulutukset ovat sisällöltään samanlaisia.

Koulutusten ajankohdat: