JPG-tiedosto

Valiokunnat nimetty vuodelle 2019

Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallitus on 13.1.2019 järjestäytymiskokouksessaan nimennyt valiokunnat tälle kalenterivuodelle.

Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallituksen nimittämä valiokunta toimii liiton organisaatiossa hallituksen alaisena sille määrättyä toimintaa kehittävänä, suunnittelevana ja toteutettavana elimenä. Liiton hallituksen nimittämien valiokuntien toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tarpeen vaatiessa hallitus voi täydentää valiokunnan kokoonpanoa.

Hallituksen 13.1.2019 nimeämät valiokunnat kalenterivuodelle 2019:

Työvaliokunta
Petteri Maunu, pj
Sandra Roos, vpj
Pirkka Suksi

Tuomarivaliokunta
Jukka Mikkonen, pj
Jyri Lehtinen, vpj
Anna-Kaisa Hokkanen
Jann Ranta
Sami Savo
Jussi Maula

Viestintävaliokunta
Pirkka Suksi, pj
Timo Livistö, vpj
Akseli Rouvari

Koulutusvaliokunta
Petri Surakka, pj
Petteri Maunu, vpj
Juha Saurama
Leif Stenius

Graduointivaliokunta
Anna-Leena Riekkola, pj
Petteri Maunu, vpj
Timo Livistö
Keide Nordberg

Valmennusvaliokunta
Petteri Maunu, pj
Leif Stenius, vpj
Teppo Laine
Keide Nordberg

Lisäksi liitolla on kurinpitovaliokunta, jonka syyskokous valitsi kalenterivuosiksi 2019 – 2020:

Kurinpitovaliokunta
Terhi Vira-Klockars, pj
Camilla Marjamäki
Kimmo Ojanpää