Seuratoimintapäivät keräsivät seuratoimijoita Hämeenlinnaan

Liiton seuratoimintapäivät järjestettiin Hämeenlinnassa, Scandic Aulangolla lauantaina 14.9. Tapahtuma keräsi yhteen eri seurojen edustajia sekä liiton eri vastuualueiden toimijoita ympäri Suomen, tarjoten tilan tutustumiselle, yhteiselle keskustelulle sekä ideoinnille. Tästä pääset lukemaan yhteenvedon päivän ohjelmasta ja aiheista.

Osallistuja kerääntyi Hämeenlinnaan hieman vajaat 30 useasta eri seurasta (Espoon Kehähait, GB Gym, Hämeenlinnan Kushin-Kan, Jigotai Kickboxing, Järvenpään Kehäkarhut, KBT Kokkola, KBT Oulu, Kurikan Ryhti, NHB Iisalmi, Olan Kamppailijat, Tampereen Kickboxing, Tampereen Jujutsukoulu, Tuusula Fighter Club).

Kokouksen avasi Potkunyrkkeilyliiton puheenjohtaja Petteri Maunu, joka esitteli Potkunyrkkeilyliittoa organisaationa, sen toimintaperiaatteita sekä vuosikelloa. Petteri esitteli myös valiokuntien vastuualueita ja toimintaa.

Seuraavaksi WAKO Euroopan tuomarikomitean puheenjohtaja Sami Savo kertoi WAKO:n viimeisimpiä kuulumisia sekä esitteli WAKO Euroopan organisaatiota. Hän taustoitti myös mm. potkunyrkkeilyn perspektiivejä olympialajiksi, kesällä järjestettyjä EUSA Combat Championships -kilpailuja sekä meneillään olevaa sekä tulevia muita tärkeitä kansainvälisiä tapahtumia, joissa WAKO on mukana (mm. World Games 2021) ja kertoi sääntöuudistuksista.

Sami Savon esityksen jälkeen ääneen pääsivät vielä lyhyesti eri valiokuntien ja organisaation muut toimijat (mm. valmennusvaliokunta, graduointivaliokunta, tuomarivaliokunta, toimistopalvelut ja viestintävaliokunta) esitellen toimintaansa siltä osin mitä Petterin esityksestä ei ollut vielä käynyt ilmi. Kaikki paikalla olijat osalistuivat keskusteluun, esittäen hyviä kysymyksiä ja tuoden erilaisia näkökulmia esille. Yksi päivän mittaan eniten nousseita kysymyksiä oli tuomarityöskentely, tuomareiden suuri tarve sekä tuomarien, valmentajien ja ottelijoiden välinen yhteistyö kilpailuihin valmistautuessa.

Ryhmätyöskentelyn ohella seuratoimintapäivään kuului maittava ruoka Scandic Aulangon ravintolassa ja rentoa seurustelua sen yhteydessä. Lounastauon jälkeen alapotkutyylien vastuuvalmentajaksi keväällä valittu Marko Saarinen pääsi esittäytymään ja kertomaan itsestään ja kaavaillusta valmennustyöstä liiton vastuuvalmentajana. Kansainvälinen kilpailutoiminta, valmentajien yhteistyö sekä huippuottelijoiden kehittäminen herättivät paljon keskustelua yleisössä ja Marko sai varmasti hyviä vinkkejä urakkaansa.

Loppupäivä käytettiin siihen, että tuplatiimimenetelmää soveltaen ideoitiin ehdotuksia lajikentän ja liiton yhteistyöhön ja lajin kehitykseen Suomessa. Tuplatiimi on ryhmätyöskentelytapa, jossa pyritään ryhmätyömenetelmin ratkaisemaan jokin ongelma keksimällä uusia ideoita ja ratkaisuja, ja valitsemalla näistä parhaimmat toteutettavaksi. Työskentely tuotti paljon ideoita ja paikansi erilaisia seuroille tärkeitä kehityskohteita. Eniten kannatusta saivat yhteistyön kehittäminen (valmentajien, tuomareiden ja ottelijoiden yhteistyö kilpailuihin valmistautuessa sekä valmentajien yhteistyö Suomessa), junioritoiminnan kehittäminen, tuomaritoiminnan kehittäminen ja uusien tuomareiden rekrytointi, lajin tunnettuuden nostaminen mm. hyödyntämällä sosiaalista mediaa paremmin. Lopuksi kaavailtiin näiden toteuttamista ja pohdittiin, kenen vastuualueelle nämä kuuluvat ja miten näitä pystytään koko yhteisön voimin ratkaisemaan.

Seuratoimintapäivien tarkoituksena oli tuoda liittoa lähemmäksi seurojen arkea ja kerätä eri seurojen toimijoita keskustelemaan, ideoimaan ja tutustumaan toisiinsa, luoden kannustavaa ilmapiiriä, josta koko lajikenttä hyötyisi. Tapahtuma olikin menestyksekäs näiden saavuttamisessa. Seuratoimintapäivistä toivottiinkin muodostuvat traditio ja seurarajojen yli ulottuvaa koko lajikentän yhteistyötä ja aivoriihiä selvästi kaivataan.

Lämmin kiitos kaikille seuratoimintapäivään osallistuneille aktiivisuudesta ja hyvistä keskusteluista. Kiitos myös järjestelyihin osallistuneille, erityiskiitos tuomarivaliokunnan puheenjohtaja Jukka Mikkoselle, joka aktiivisimmin oli ollut järjestämässä ja päivää ja ideoimassa sen toteutusta.